Llocs no comuns

Llocs no comuns és el nom de l’exposició col·lectiva de l’alumnat de didàctica artística d’infantil de la simultaneïtat dels graus en de mestre/a en Educació Infantil i mestre/a en Educación Primària 2016-17.

Partint d’una experiència comuna, la de la visita a diferents exposicions d’art contemporani de la ciutat de València en el mes de novembrede 2016, l’alumnat ha contestat i ampliat els discursos, temàtiques i micronarratives plantejades pels artistes des del seu mateix sistema de comunicació: l’artístic.

Ells i elles s’han endinsat en el singular món de la significació dels objectes i de les imatges, produint objectes visuals a partir d’experiències pròpies.

pastedimage-1

Natalia Barbero, Blanca Bermúdez i Gemma Paniagua conten a The Feeling of the childhood la seua experiència d’observació tranquil·la dels sentiments dels infants en un parc a partir de textos sonors i objectes. Sara Ruiz i Laura Valiente exploren les possibilitats docents dels espais de la ciutat de València, amb ressons de sentiments i colors que recullen en forma de llibre alternatiu per a una suposada “no aula” (Llocs d’Aprenentatge). Joan Garcés proposa a través de belles, crítiques i delicades imatges fotogràfiques una mirada pausada, crítica i de tints nostàlgics als nous espais quotidians transformats en el seu ús per les novetats tecnològiques (horta_desconstruïda). Toñi Martínez, Alex Valentín i Alicia Penella s’endinsen més encara en el seu món interior. En Els meus forats l’autora es repta i s’enforteix davant les experiències fortes d’amor i desamor. Manques necessàries dóna espai agraït als buits i als plens de la vida. Contrastes expressa les diferents emocions d’un relat d’infància.

pastedimage

Els referents artístics: Boltanski en Departure-Arrival (IVAM), María García en Geometria de un Hueco (Pau i Comèdies), Chema López en Blanc nocturn (Rosa Santos) i Oscar Carrasco Arqueologia del present (Luís Adelantado).

La Biblioteca de Florida Universitaria inaugura amb aquesta exposició un espai destinant a acollir els treballs de l’alumnat, conjugant aixina la creació artística a qualsevol de les seues manifestacions. En aquest espai, a més a més de les obres de l’alumnat, trobareu una selecció de llibres, pel.lícules, etc…, que ens remiten a espais interiors i experiors, a aquests llocs no comuns, llegits.

Més informació: Lucía Rueda (lrueda@florida-uni.es)

 

 

 

Anuncis

Pintando la música

Pintando la música es el nombre del Proyecto que se lleva a cabo en la materia Educación Física, Plástica y Música en las NEE de 4º curso del Grado de Maestro/a de Educación Primaria, en la especialidad de PT. La impartimos dos profesores: Rafa Adell y Lucía Rueda, del área de música y artes plásticas y cultura visual, respectivamente.

El objetivo del proyecto es trabajar de manera multidisciplinar y tener la experiencia de un aprendizaje divertido, dinámico que no separa áreas de conocimiento.

Un segundo objetivo es el trabajo cooperativo, el de crear juntos. ¿El qué? Una pintura común (a través de la técnica del dripping (en inglés “goteo”) y una interpretación de una composición musical con instrumentos algo “peculiares”: escobas.
Dentro de esta cooperación, tenemos el objetivo de despertar nuestra percepción tanto a las capacidades como a las necesidades de las personas que participan en el proyecto, para así ponerlas en juego. Aquí entra otra área de conocimiento que contempla la materia: las necesidades educativas especiales. El alumnado, a lo largo de las sesiones, se ha preocupado de informarse y de tener en cuenta necesidades educativas distintas a las de ellos y ellas. ¿Para qué? Para desarrollar la capacidad de flexibilidad en los posibles cambios dentro del propio proyecto, en favor a las necesidades de aprendizaje de los y las posibles participantes (el alumnado) con los que se puedan encontrar el día de mañana en sus aulas.

Imatge